Home

Het Mooie Pleinen Magazine is voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, bij de realisatie en het beheer van onze openbare ruimte. Dit zijn professionals werkzaam bij gemeenten, bij stedenbouwkundige bureaus, landschapsarchitecten, aannemers, maar ook producenten en toeleveranciers. Het magazine is interessant voor degene die het vakgebied een warm hart toedraagt, en begaan is bij het goed functioneren van onze binnenstedelijke openbare ruimtes.